ముగించు

అటవీ పర్యాటక రంగం

యతిపోతల

ఎతిపోతల జలపాతం

ఎతిపోతల జలపాతం 70 అడుగుల ఎత్తైన నది సెలయేడే, ఇది గుంటూరు జిల్లా, ఆంధ్ర ప్రదేశ్, భారతదేశం లో నెలకొని ఉంది. చంద్రవంక నదిపై ఉంది, ఇది కృష్ణ నది యొక్క కుడి ఒడ్డున చేరిన నదికి ఉపనది. ఈ జలపాతం మూడు ప్రవాహాల కలయికతో ఏర్పడింది అవి చంద్రవంకవాగు, నక్కల వాగు , తుమ్మల వాగు.