ముగించు

ఉత్పత్తులు

పొగాకు
పొగాకు
రకం:  
సహజమైన పంటలు

భారత పొగాకు ఎగుమతులను పెంచేందుకు పనిచేసే ప్రభుత్వం పొగాకు బోర్డును, గుంటూరులో ఏర్పాటు చేసింది. గుంటూరు పొగాకు తోటల పెంపకం కూడా బాగా తెలిసిన ప్రదేశం. సెంట్రల్…