ముగించు

ఎవరెవరు

ఎవరెవరు విభాగాలు వారీగా వడపోత

వడపోత

రెవిన్యూ డిపార్టుమెంటు

ప్రొఫైల్ చిత్రం పేరు హోదా ఇమెయిల్ చిరునామా ఫోన్ ఫ్యాక్స్
ISamuelAnandKumarIAS శ్రీ ఐ. శామ్యూల్ ఆనంద్ కుమార్ ఐ.ఎ.ఎస్.కలెక్టరు మరియు జిల్లా మేజిస్ట్రేట్collector_gntr[at]ap[dot]gov[dot]inకలెక్టరేట్, గుంటూరు, గుంటూరు జిల్లా, ఆం. ప్ర.98499040028632234824
సంయుక్త కలెక్టరు మరియు అదనపు జిల్లా మేజిస్ట్రేట్ శ్రీ ఎ.ఎస్. దినేష్ కుమార్ ఐ.ఎ.ఎస్.సంయుక్త కలెక్టరు మరియు అదనపు జిల్లా మేజిస్ట్రేట్jc_gntr[at]ap[dot]gov[dot]inకలెక్టరేట్, గుంటూరు, గుంటూరు జిల్లా, ఆం. ప్ర.98499040038632241475