డైరెక్టరీని సంప్రదించండి

ముఖ్య ప్రణాళికాధికారి కార్యాలయం
పేరు హోదా ఇమెయిల్ మొబైలు నెం. ల్యాండ్ లైను నెం. ఫాక్స్ నెం. చిరునామా
పి బి కె మూర్తి ముఖ్య ప్రణాళికాధికారి & జాయింట్ డైరెక్టర్ cpo_gnt[at]yahoo[dot]com +919704956348 ముఖ్య ప్రణాళికాధికారి కార్యాలయం, గుంటూరు