ముగించు

పర్యావరణ పర్యాటక రంగం

ముత్తయ్య పాలెం

ముత్తాయపాలెం – జీడిపప్పు క్యాంప్

  1. జీడిపప్పు కాటేజీలు, నేచర్ క్యాంప్ షెడ్, ఫలహారాల, ట్రీ మాచాన్, కిడ్స్ కార్నర్ మొదలైనవి.
  2. అసిటోవిటీస్ : నేచర్ ట్రేస్, బర్డ్ వాచింగ్, ప్లాంటేషన్ టూర్, మద వన సందర్శన, నేచర్ క్యాంప్ మొదలైనవి

ముత్తాయపాలెం చేరుకోవడం ఎలా?

 రైల్ ద్వారా

బాపట్ల రైల్ వే స్టేషను, స్తూరిపురం రైలు మార్గము స్టేషను ముత్తాయపాలెం వరకు చాలా దగ్గరలో ఉన్న రైల్వే స్టేషన్లు. ఎన్నాళ్లీ గుంటూరు జేఎన్ రైల్ వే స్టేషను మేజర్ రైల్వే స్టేషను 52 కి. మీ సమీపములోముత్తాయపాలెం

 బస్సు ద్వారా

బాపట్ల APSRTC బస్ స్టేషను, చీరాల APSRTC బస్ స్టేషను , కారమచెడు APSRTC బస్ స్టేషను ముయ్యపాళెం కు దగ్గరలో బస్ స్టేషనులు కలవు.  APSRTC ప్రధాన నగరాల నుండి ఇక్కడకు అనేక బస్సులు నడుపుతుంది.