ముగించు

రుచులు

గోంగూర పచ్చడి
గోంగూర పచ్చడి
రకం:   అపటైజర్లు

గొంగుర పచ్చడి రిసీపే లేదా గోంగూర చట్నీ. ఎర్ర సొరేల్ ఆకులను గొంగుర లేదా పెంటికువాన తెలుగు అని,  తమిళంలో పులిచా కీరై అని, కన్నడలో పుండే…