ముగించు

ఐ శామ్యూల్ ఆనంద్ కుమార్, ఐఎఎస్

Samuel Anand Kumar IAS

ఐ శామ్యూల్ ఆనంద్ కుమార్, ఐఎఎస్

  • వ్యవధి: ప్రస్తుతం
  • నిర్దేశించిన సంవత్సరం: 2009
  • నియామక మూలాలు: రాష్ట్ర సర్వీసులు
  • సర్వీసు: ఐ.ఏ.ఎస్
  • పరిచయం: 9849904002
  • ఇమెయిల్: collector_gntr[at]ap[dot]gov[dot]in
  • చిరునామా: కలెక్టరేట్, గుంటూరు