ముగించు

విద్యుత్

సూపెరింటెండింగ్ ఇంజనీర్, ఎ పి ఎస్ పి డి సి ఎల్

ఎస్ ఇ, ఆపరేషన్ (విద్యుత్ భవన్) / ఎ పి ఎస్ పి డి సి ఎల్, సంగడిగుంట, పొన్నూరు రోడ్, గుంటూరు

ఇమెయిల్ : seopn_gnt[at]southernpowerap[dot]co[dot]in
ఫోన్ : 9440811747
వెబ్సైట్ లింక్ : https://www.apspdcl.in
పిన్ కోడ్: 522003